HACCP certificaat

Ik ben in het bezit van een HACCP certificaat en draag deze bij mij.  HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling is: gevarenanalyse en kritische controlepunten. Dit betekent dat ik met voedsel werk volgens de HACCP hygiënecode, dat een optimale veiligheid voor mijn klanten garandeert.

De 7 kernpunten van een HACCP-systeem:

  1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
  2. Stel de kritische beheerspunten (Critical Control Points CCP’s) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt
  3. Geef per CCP de kritieke grenzen aan.
  4. Stel vast hoe de CCP’s bewaakt ofwel “gemonitord” worden.
  5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
  6. Pas verificatie toe — een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt.
  7. Houd documentatie en registraties bij — vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.

Het certificaat garandeert dat ik kennis heb van:

• Hygiënecode en bedrijfsbeleid
• Persoonlijke hygiëne en schoonmaak
• Temperatuurbeheersing
• Kruisbesmetting en ongediertebestrijding
• Inkoop, ontvangst, opslag en bereiding van producten
• Presenteren en serveren
• Levensmiddelenafval
• Inrichten bedrijfsruimten